Category

Ekonomi

EkonomiVVS

Byt trasiga termostatventiler

Vi rekommenderar att ni byter de termostatventiler som inte fungerar. Den förväntade livslängden ligger på runt 15 år. Fungerar dessa…
Read More
Ekonomi

Magnetventil motverkar översväming

När våren kommer möts många av översvämmade fritidshus, kolonilotter etc. . Rör och kopplingar som varit frusna över vintern pressas…
Read More
Ekonomi

Försäkringskostnader för värmepumpar

Försäkringsskadorna ökar kraftigt inom värmepumpsbranschen. Vi vill än en gång poängtera vikten av att hålla sig till väletablerade fabrikat och…
Read More